VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2017.

Quyền và nghĩa vụ nào của người chơi casino được pháp luật quy định?

Đối tượng nào không được vào chơi Casino?

Hoạt động kinh doanh casino được quy định thế nào?

Theo đó, Điều 19 của Nghị định 03/2017/NĐ-CP có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với sự thay đổi của pháp luật, thay đổi về cơ cấu tổ chức, quy mô và mức độ rủi ro rửa tiền.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải phổ biến quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho các bộ phận, cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.

PV.

Có thể bạn quan tâm