VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Doanh nghiệp ngoại cung cấp bảo hiểm qua biên giới phải có tổng tài sản 2 tỷ USD

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp ngoại cung cấp bảo hiểm qua biên giới phải có tổng tài sản 2 tỷ USD

Theo Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ.

Nguyên tắc kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Quyền lợi khách hàng vẫn được bảo đảm khi doanh nghiệp bảo hiểm phá sản

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện chung; điều kiện về năng lực tài chính; điều kiện về khả năng xử lý tổn thất.

Trong đó, Nghị định quy định doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ USD; tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baa1” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác tại năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam; hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liền kề trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

PV.

Có thể bạn quan tâm