VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất tại Đông Nam Bộ

Doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất ở Đông Nam Bộ. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất tại Đông Nam Bộ

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Báo cáo tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.

[Infographic] 406 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn từ 2017-2020

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước

Công bố danh tính hơn 700 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết

Phát triển kinh tế tư nhân: Chính phủ hành động, doanh nghiệp cũng cần đổi thay

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Tính chung trong 8 tháng/2017, trên cả nước số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Đông Nam Bộ là vùng có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất với 35,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,5% (vốn đăng ký 421,5 nghìn tỷ đồng, tăng 77,4%).
Tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng với 26,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,5% (vốn đăng ký 196,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 11,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,3% (vốn đăng ký 102,8 nghìn tỷ đồng, tăng 72,6%); Đồng bằng sông Cửu Long 6,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,9% (vốn đăng ký 44,1 nghìn tỷ đồng, giảm 13,6%); Trung du và miền núi phía Bắc có 3,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,8% (vốn đăng ký 41 nghìn tỷ đồng, tăng 38,5%); Tây Nguyên 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 25,4% (vốn đăng ký 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,8%).
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, trong 8 tháng/2017, cả nước có số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.754 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 7.146 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,2%.
Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 45.776 doanh nghiệp, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.231 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 15,5% và 28.545 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 12%.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM