VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gần 8500 doanh nghiệp trở lại hoạt động trong quý I/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Gần 8500 doanh nghiệp trở lại hoạt động trong quý I/2018

Thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt gần 8.449 doanh nghiệp, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

Không phải chuyện cắt nhiều hay ít

Xuất khẩu doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc sang Việt Nam tăng mạnh

Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2018

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý I/2018

Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 3.706 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 43,86%; có 2.564 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,35%; có 828 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,80%; có 1.348 công ty cổ phần chiếm 15,95% và có 03 công ty hợp danh chiếm 0,04%. 

Nếu tính theo vùng, trong 3 tháng đầu năm 2018, Đông Nam Bộ là vùng có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất là 3.235 doanh nghiệp, chiếm 38,3%; đứng thứ hai là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 2.230 doanh nghiệp, chiếm 26,4%.
Trong khi đó, các vùng còn lại có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ít hơn, trong đó vùng Tây Nguyên có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thấp nhất là 323 doanh nghiệp, chiếm 3,8%.
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tập trung phần lớn ở TP. Hồ Chí Minh với 2.492 doanh nghiệp, chiếm 77,0%; TP. Hà Nội với 1.277 doanh nghiệp, chiếm 57,3% trên tổng số doanh nghiệp trong khu vực.
Cũng trong 3 tháng qua, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều có xu hướng giảm trên cả nước so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, chỉ có khu vực Tây Nguyên là có mức gia tăng với tỷ lệ 10,6%.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM