VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu với VTVcab

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu đối với VTVcab chậm nhất đến ngày 30/6/2018. Nguồn: internet

Gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu với VTVcab

Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kéo dài thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu và không điều chỉnh giá trị sổ sách khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

Bàn về các yếu tố tác động đến định giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thoái vốn 11,6 tỷ đồng

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu đối với VTVcab chậm nhất đến ngày 30/6/2018. Đồng thời, Đài Truyền hình Việt Nam không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp của VTVcab tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài công bố.

Thủ tướng cũng đồng ý không điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả công bố giá trị doanh nghiệp đối với VTVcab và lấy kết quả công bố giá trị doanh nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam làm cơ sở xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu của VTVcab.

Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định; cập nhật biến động vốn, tài sản (nếu có), cáo bạch cho các nhà đầu tư biết và điều chỉnh lại giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM