VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hà Nội: Đã có hơn 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội: Đã có hơn 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực trong các lĩnh vực thuế, hải quan khi tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đã đạt 64%; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 96,2%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 96,5%.

Kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2016 và những dự định năm 2017

Bộ Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính

Hóa đơn điện tử: Những tiện ích không thể bỏ qua

Hơn 520.000 doanh nghiệp trên cả nước đăng ký nộp thuế điện tử

Theo Cổng thông tin điện tử của Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong ngành Hải quan triển khai thành công và bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông quan điện tử tự động, giảm thời gian thông quan xuống chỉ còn 3 giây. Thành phố cũng đã đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30%-50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số thủ tục hành chính được rà soát).

Mặc dù đã có bước cải thiện đáng kể, môi trường kinh doanh chuyển biến rõ nét, Hà Nội vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt sau rất nhiều năm thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá, trung bình.

Tuy nhiên, nhiều chỉ số thành phần trong Bộ Chỉ số PCI vẫn xếp hạng thấp, tiêu biểu như: Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” xếp thứ 63/63, “Chi phí gia nhập thị trường” xếp thứ 63/63, “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” xếp thứ 61/63, “Thiết chế pháp lý” xếp thứ 59/63, “Tính năng động và tiên phong của chính quyền” xếp thứ 62/63).

Chính vì vậy, năm 2017 và định hướng 2020, Hà Nội đang đặt mục tiêu “tiên phong cả nước về môi trường kinh doanh”, Hà Nội cần tiếp tục có sự đột phá trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI.

Năm 2017, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt từ 75% trở lên. Tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp đơn giản nộp bằng hình thức qua mạng. Duy trì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc (giảm 33% thời gian so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng và trả kết quả chậm nhất trong 2 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để thực hiện nhiệm vụ này, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố tăng cường công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị...

Thành phố tiếp tục giảm thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp theo hướng tăng cường hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu để doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ hợp lệ trong thời gian ngắn nhất. Nâng cao chất lượng của bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay email...). Hà Nội cũng phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai Chính phủ điện tử, hết năm 2017, cung cấp 40%-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM