kinh tế quốc dân và hàng năm tạo ra 51% tổng số việc làm của cả nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hỗ trợ giải quyết khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hỗ trợ giải quyết khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiếm tỷ lệ 97% số doanh nghiệp của cả nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 45% GDP, khoảng 31% tổng thu ngân sách nhà nước và khoảng 31% vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, đóng góp khoảng 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân và hàng năm tạo ra 51% tổng số việc làm của cả nước.

Nên hay không có mức ưu đãi thuế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn ngân hàng

Đó là vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo của hệ thống ngân hàng khẳng định, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 2%, do vậy có thể nói đây là một điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vay tín dụng, nhưng cũng là để đảm bảo phong phú thêm các đối tượng khách hàng và làm đảm bảo an toàn của hệ thống tín dụng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánhtỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo tình hình chovay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

Nhằm mục đích đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 của Thống đốc NHNN;

NHNN đề nghị NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố nắm bắt kịp thời tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

Đồng thời NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội tại địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh có liên quan đến ngành ngân hàng trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt là chính sách cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, NHNN triển khai thực hiện chính sách này tại địa phương.

Định kỳ hàng quý, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng hợp báo  cáo đánh giá về: Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; Các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo tình hình cho vay của các TCTD đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; Kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đề xuất giải pháp, kiến nghị để mở rộng tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này (về cơ chế chính sách, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và NHNN).

PV.

Có thể bạn quan tâm