cổ phần hóa. Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 56 đơn vị là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng..."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographics] Tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2016

Năm 2016 đã có 56 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 56 đơn vị là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng...

[Infographics] Top 10 Công ty cổ phần đại chúng lớn nhất thế giới 2016

[Infographics] 5 yếu tố để kinh tế Việt Nam “cất cánh” trong năm 2017

[Infographics] Những kỷ lục kinh tế Việt Nam 2016

[Infographics] Điểm nhấn công tác quản lý thuế 2016

Có thể bạn quan tâm