VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khẳng định vai trò của DATC trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thời gian qua, DATC đã rất tích cực tham gia xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Vinalines

Khẳng định vai trò của DATC trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nghị định mới tiếp tục khẳng định vai trò và nhiệm vụ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trong việc xử lý nợ hỗ trợ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

DATC bán tài sản loại trừ tiếp nhận tại ba doanh nghiệp

DATC nằm trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2017

DATC và những vướng mắc khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Thêm cơ hội cho nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần mía đường 333

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126 quy định về nguyên tắc doanh nghiệp (DN) phải còn vốn nhà nước mới đủ điều kiện cổ phần hóa (CPH).

Do vậy, với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi được xử lý tài chính mà nợ phải trả vẫn cao hơn giá trị tài sản (âm vốn chủ sở hữu) thì DN phải phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) xây dựng phương án mua bán nợ để tái cơ cấu chuyển thành công ty cổ phần.

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 42 cũng quy định người lao động trong DN CPH thông qua DATC được áp dụng chính sách mua cổ phần như trong các DN CPH thông thường. Đây là một điểm mới trong Nghị định số 126 khắc phục được các vấn đề liên quan đến chính sách bán cổ phần lần đầu cho người lao động khi thực hiện CPH.

Bên cạnh đó, tại Khoản 8 Điều 21 và Khoản 3 Điều 23 Nghị định 126/2017/NĐ-CP còn quy định cụ thể trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp các DN CPH có trách nhiệm bảo quản, bàn giao khoản nợ và tài sản loại trừ theo quy định cho DATC để xử lý thu hồi vốn cho NSNN.

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP cũng quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phê duyệt phương án mua bán nợ tái cơ cấu trong thời hạn không quá 3 tháng sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của DATC. Điều này giúp tiến trình thực hiện  phương án xử lý nợ tái cơ cấu được đẩy nhanh và hiệu quả hơn.

Trước đó, vào ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg đặt kế hoạch CPH 240 DNNN giai đoạn 2016-2020.

Việc ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP với những quy định mới về CPH DNNN và nhiệm vụ của DATC đã khắc phục những vướng mắc trong thời gian qua và là cơ sở pháp lý quan trọng trong thúc đẩy thực hiện thành công việc CPH DNNN giai đoạn tới.

Được biết, trong thời gian qua DATC với sứ mệnh là công cụ xử lý tài chính  của Chính phủ đã hỗ trợ xử lý nợ, CPH hàng chục DNNN. Qua đó đẩy nhanh việc CPH các công ty mẹ là các Tổng Công ty lớn như: Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng Công ty xây dựng đường thủy, các Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông...

Với nền tảng vững chắc và những quy định mới trong Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, DATC chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao và nâng tầm hoạt động trong giai đoạn 2016-2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM