VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Không bán hay thoái vốn nhà nước bằng mọi giá

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không bán hay thoái vốn nhà nước bằng mọi giá

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuyên đề của Kiểm toán Nhà nước về công tác cơ cấu lại khối doanh nghiệp mà trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước hôm 17/1.

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vấn đề giữ thương hiệu bằng “cổ phần vàng”

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và lộ trình thời gian tới

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: thực tiễn tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ đã và sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới theo tinh thần không bán hay thoái vốn nhà nước bằng mọi giá.

Việc giữ lại các doanh nghiệp mà nhà nước nắm 100% vốn phải bảo đảm các doanh nghiệp này phát triển thành các tập đoàn có thương hiệu mạnh và cạnh tranh hiệu quả.

Kết quả tổng hợp từ Bộ Tài chính về hoạt động của 350 doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm 2015 cho thấy, so với năm trước khi cổ phần hóa lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.

Về thoái vốn khỏi ngành, lĩnh vực, ngành nghề không thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, theo báo cáo của Bộ Tài chính, giai đoạn 2011-2015 dự kiến thoái khoảng 26.000 tỷ đồng; đã thoái được 42% nên còn 58% (khoảng hơn 15.000  tỷ đồng) phải thực hiện thoái giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế nắm giữ 100% vốn điều lệ có quy mô lớn, Chính phủ đã quy định các đơn vị này phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa.

Đánh giá cao kết quả kiểm toán công tác tái cơ cấu và xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán Nhà nước, Phó Thủ tướng Vướng Đình Huệ khẳng định qua kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị để bịt nhiều lỗ hổng pháp luật, thu hồi vốn nhà nước và tăng hiệu lực, hiệu quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, mong muốn Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phối hợp làm tốt công tác này, góp phần vào thành công chung của nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện sửa đổi Nghị định 59 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để trình Chính phủ ngay đầu năm 2017 theo hướng quan tâm tới xác định giá trị của doanh nghiệp nhà nước về lợi thế thương hiệu, thương mại.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Cổ phần hóa không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện thực hiện mục tiêu của Chính phủ. Mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và Chính phủ mong muốn Kiểm toán Nhà nước chú ý trong mọi hoạt động ở lĩnh vực này”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM