Không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Năm 2016 ghi nhận nhiều thành công của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), khi các chỉ tiêu về thu, chi, phát triển đối tượng tham gia... đều vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), đổi mới của ngành trong công tác quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ.

04 trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2017?

Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến, Bảo hiểm y tế chi trả thế nào?

Nâng cao hiệu quả tạo lập nguồn thu cho Quỹ Bảo hiểm y tế

Sự chuyển mình của ngành BHXH

Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2014/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Không chỉ nỗ lực thực hiện mục tiêu này của Chính phủ trong năm 2014, suốt các năm 2015 và 2016, cùng với các bộ, ngành, địa phương, BHXH Việt Nam đã đề ra các giải pháp cụ thể và từng bước phấn đấu CCTTHC công tác quản lý, xây dựng tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công nhân viên toàn ngành, qua đó xây dựng năng lực quản lý hiện đại, chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách cao nhất cho hệ thống BHXH.

Dù yêu cầu CCTTHC đã được đặt ra từ nhiều năm trước, nhưng năm 2016 được coi là năm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của ngành BHXH. Việc CCTTHC, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ được tập trung triển khai; hồ sơ, thủ tục, quy trình, biểu mẫu giải quyết nghiệp vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp tiếp tục được rà soát, cắt giảm. Với những thành công ban đầu trong việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử, ngành BHXH đã có đủ điều kiện để áp dụng phương thức này cho những lĩnh vực nghiệp vụ khác.

Những cải cách này đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT). Tính đến cuối năm 2016, thời gian giao dịch thực hiện TTHC về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp với cơ quan BHXH chỉ còn khoảng 45 giờ/năm.

Một dấu ấn khác đối với ngành BHXH đó là việc khai trương Hệ thống thông tin giám định BHYT, với hơn 12.000 cơ sở y tế thực hiện giao dịch và chuyển dữ liệu trực tiếp lên cổng tiếp nhận của hệ thống. Để có được kết quả này, ngành BHXH đã phối hợp với ngành y tế hoàn thiện kỹ thuật giám định, xây dựng mã bệnh, danh mục thuốc, vật tư y tế, đồng thời bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối cơ quan BHXH với các cơ sở khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, mặc dù đã xác định rõ các nhiệm vụ cũng như yêu cầu phải CCTTHC, nhưng có thời điểm, những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thách thức về kỹ thuật... đã đặt ra rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, với quyết tâm đổi mới từ bộ máy lãnh đạo cao nhất, từng tổ chức, cá nhân của ngành BHXH đã không ngừng phấn đấu vượt qua những khó khăn để sáng tạo trong tư duy, năng động trong công việc, tạo ra một tập thể đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp tốt để cùng chuyển động mạnh mẽ.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã được Chính phủ biểu dương trong công tác triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý; bước đầu tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp vào hệ thống BHXH.

Đây cũng được coi là tiền đề để năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành BHXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để hoàn thiện hệ thống quản lý, đổi mới toàn diện phong cách phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, góp phần bảo đảm sự vững chắc của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Tiếp tục đổi mới phục vụ nhân dân

Có thể nói, Nghị quyết 19 của Chính phủ thực sự là đòn bẩy cho tiến trình cải cách, đổi mới của ngành BHXH, trong đó BHXH Việt Nam xác định 3 nhiệm vụ chính. Đó là, tập trung rà soát, đánh giá hồ sơ, thủ tục cũng như quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người dân và doanh nghiệp để từ đó cắt giảm, bãi bỏ những hồ sơ, thủ tục các bước giải quyết công việc không phù hợp nhằm tạo thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm.

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai giám định BHYT điện tử trên cả nước. Với số lượt người khám, chữa bệnh BHYT lên đến hàng trăm triệu lượt mỗi năm, năm 2016 là 146,7 triệu lượt người, việc đưa vào vận hành hệ thống này sẽ mang lại hiệu quả lớn, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa giúp ngành BHXH và ngành y tế tiết kiệm thời gian, công sức trong công tác giám định BHYT để bảo đảm đúng, đủ quyền lợi cho người bệnh và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, triển khai nhiều phương thức ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để người dân, doanh nghiệp lựa chọn khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH như: Giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Đẩy mạnh phát triển mô hình Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Xây dựng hệ thống CNTT của ngành BHXH là hệ thống tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng khách hàng, dịch vụ với quy trình nghiệp vụ tự động hóa, chuyên nghiệp mức độ cao đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng toàn diện trong các lĩnh vực BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là CCTTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của ngành theo đúng lộ trình.

Đi đôi với việc tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN; BHXH Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở TƯ và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đồng thời đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung… nhằm giúp người dân và doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao.

Theo daibieunhandan.vn

Có thể bạn quan tâm