VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Không xóa nợ thuế cho doanh nghiệp giải thể

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không xóa nợ thuế cho doanh nghiệp giải thể

Ngày 3/10, văn phòng chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo nghị quyết một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Thu ngân sách vào chặng nước rút

Tiếp tục gỡ vướng về thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Đã đôn đốc, thu hồi được 28.285 tỷ đồng nợ thuế

Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 52,4% chỉ tiêu

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự thảo nghị quyết trên không quy định về xóa nợ thuế, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh vì đây là vấn đề quản lý thuế, không liên quan đến khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được Bộ Tài chính đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước năm 2014 là 7.400 tỉ đồng. Còn số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị khoanh do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh phát sinh trong 2 năm (2014 -2015) khoảng 6.700 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng chỉ đồng ý về chủ trương xóa nợ tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp bị nhà nước chậm thanh toán dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp. Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền chậm nộp dự kiến sẽ được xem xét xóa là hơn 542 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao bộ Tài chính rà soát, chọn những vấn đề cần tháo gỡ ngay, trong đó có báo cáo về vướng mắc hiện hành của chính sách tiền thuê đất áp dụng đối với doanh nghiệp.

Đối với các giải pháp đề xuất áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ thông tin, quy định phải thống nhất với các quy định trong dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trường hợp Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không quy định về tiêu chí và ưu đãi thuế thì cần bổ sung tại nghị quyết để kịp thời thực hiện trong các năm 2017, 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM