VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm soát chặt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm soát chặt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước

Các biện pháp giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước đã được quy định rõ tại Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mới đây.

Phạt nặng hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hòa giải thương mại: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) gồm 10 chương, 118 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh...

Luật dành riêng một chương quy định chi tiết về việc lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền trên thị trường. Theo đó, một doanh nghiệp được coi là có vị trị thống lĩnh nếu chiếm 30% thị phần; với nhóm 2 doanh nghiệp, thị phần vượt trên 50%, 3 DN chiếm 65% thị phần hoặc 4 DN chiếm 75% thị phần. Các nhóm này nếu bắt tay với nhau gây ra những hành động cản trở DN khác tham gia thị trường hoặc kiểm soát cung cầu, giá cả trên thị trường đều bị xử lý.

Bên cạnh đó, Luật quy định rõ, Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước thông qua các biện pháp: Quyết định giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước.

Ngoài ra, khi thực hiện các hoạt động kinh doanh khác ngoài lĩnh vực độc quyền nhà nước, các doanh nghiệp vẫn chịu sự điều chỉnh của các quy định khác của Luật này và của pháp luật có liên quan.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM