VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Làn sóng mua bán, sáp nhập thứ hai đã khởi động

(Tài chính) Trong 5 năm tới, chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước dự kiến sẽ được tiến hành mạnh mẽ hơn, tạo cơ sở cho hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) phát triển. Nắm bắt thuận lợi này, Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 7/8/2014 đưa ra một chủ đề mới: M&A trước làn sóng thứ hai.

Làn sóng mua bán và sáp nhập lần thứ hai lần này được dự đoán sẽ diễn ra sôi động. Nguyên nhân trước tiên là do nền kinh tế đang phục hồi và Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn chỉnh khung pháp lý. Nhiều luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh được sửa đổi bổ sung như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật chứng khoán… Ngoài ra, theo Đề án đã được Thủ tướng thông qua, trong 2 năm tới, sẽ quyết liệt cổ phần hóa 432 doanh nghiệp, giảm mạnh doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Tới đây những doanh nghiệp lớn như MobiFone, Vietnam Airlines... sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch từ đầu tư trực tiếp nước ngoài sang đầu tư gián tiếp cũng sẽ thúc đẩy xu hướng này. Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có mức định giá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài do những khó khăn mang tính đặc thù. Tuy nhiên, theo Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Nguyễn Thanh Hà, để huy động nhà đầu tư nước ngoài có chất lượng, thì doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng và nâng cao tính minh bạch trong quản trị, điều hành. Bởi đây là hai tiêu chí cốt yếu để nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư hay không đầu tư vào một đối tác.

Với khối ngân hàng, quá trình sáp nhập, hợp nhất nhằm tạo ra các định chế tài chính vững mạnh hơn, giảm bớt những đơn vị yếu, tăng khả năng phục vụ người dân của hệ thống ngân hàng. Trong năm 2014, theo kế hoạch thì sẽ còn khoảng 5 - 7 thương vụ sáp nhập, hợp nhất giữa các ngân hàng. Dự báo, số lượng ngân hàng thương mại sẽ được giảm từ 39 hiện nay về 13 - 15 vào năm 2017. Ngoài ra, Chính phủ đã có chủ trương nâng hạn mức sở hữu nước ngoài trên 30% và thực tế, đã có tiền lệ cho trường hợp của Ngân hàng Sacombank, nên các trường hợp khác cũng có thể được thực hiện. Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty chứng khoán Bảo Việt Tào Minh Dương cho rằng, khung pháp lý cho các hoạt động mua bán và sáp nhập đã cơ bản được hoàn thiện. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định tương đối cụ thể trong việc mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, hay như hình thức như thế nào thì phải chào mua công khai.

Làn sóng mua bán và sáp nhập thứ hai đã khởi động một cách mạnh mẽ nhằm tạo lập một hệ thống doanh nghiệp vững vàng hơn về tài chính, quản trị, đóng góp được nhiều giá trị hơn cho xã hội. Một làn sóng có định hướng và có chủ đích, nếu được thực hiện chuẩn mực sẽ là một trong những tiền đề quan trọng góp phần đưa kinh tế Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vào hàng các nước kinh tế phát triển trên thế giới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM