VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
PVcomBank tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tái cấu trúc sau hợp nhất

PVcomBank tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tái cấu trúc sau hợp nhất

Ngày 30/6/2016, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hơn 4.000 quà tặng “Cùng bạn kiến tạo tương lai” với PVcomBank

PVcomBank cấp tín dụng 2.000 tỷ đồng cho PVPower

PVcomBank triển khai chương trình khuyến mại “Cùng bạn kiến tạo tương lai”

PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi “nhanh tay mở thẻ - thỏa thích sắm hè”

PVcomBank tổ chức Lễ ra mắt thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard

PVcomBank ra mắt thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard

PVcomBank hỗ trợ cho vay mua dự án Tabudec Plaza với lãi suất từ 6,5%/năm

PvcomBank trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ngân hàng; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của PVcomBank; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015.

Trong năm 2015, PVcomBank tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc sau hợp nhất, là giai đoạn có ý nghĩa to lớn và quan trọng đối với sự phát triển của PVcomBank.

Các hoạt động trọng yếu năm 2015 đã tạo động lực cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016 và tiếp tục thực hiện công cuộc tái cấu trúc và phát triển ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2015 được xác định là một năm quan trọng của Dự án Chiến lược, các Khối kinh doanh và các Khối quản lý, hỗ trợ đồng loạt triển khai chiến lược hoạt động gắn liền với chiến lược kinh doanh và phát triển dài hạn của Ngân hàng với mục tiêu trở thành một trong 7 Ngân hàng TMCP hàng đầu của Việt Nam về quy mô tài sản vào năm 2020.

Với những nỗ lực không ngừng, kết thúc năm 2015, PVcomBank đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến 31/12/2015, tổng tài sản hợp nhất của PVcomBank đạt hơn 98,6 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 57 tỷ đồng.

Năm 2016, với Chiến lược phát triển thương hiệu được ban hành chính thức, Ngân hàng sẽ tập trung triển khai chiến dịch truyền thông định vị thương hiệu để tạo dấu ấn truyền thông mạnh mẽ, tăng nhanh mức độ nhận biết thương hiệu và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động kinh doanh.

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn và hiệu quả, làm cơ sở bền vững cho giai đoạn 2016 - 2020, PVcomBank tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng quản lý, trong đó tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, đẩy mạnh cơ cấu và xử lý nợ quá hạn, đảm bảo tối thiểu như phương án đã xây dựng tại Đề án tái cơ cấu đến 2020 đã trình NHNN, được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Ngân hàng cũng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành theo hướng tách bạch giữa quản trị và điều hành, tối ưu hoá mô hình tổ chức, triển khai mô hình vận hành mục tiêu tại các chi nhánh.

Trong năm nay, PVcomBank cũng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới tuân thủ chuẩn mực Basel II vào năm 2018; mở rộng mạng lưới hoạt động tại các khu vực địa lý ưu tiên; phát triển mới 5 Chi nhánh và 15 phòng giao dịch.

Ngân hàng cũng sẽ triển khai đồng bộ hệ thống sản phẩm mới hoàn thiện cho từng phân khúc khách hàng; chính thức đưa vào vận hành hệ thống Corebanking T24 và các ứng dụng phần mềm nghiệp vụ mới; triển khai phát hành thẻ tín dụng MasterCard trên toàn quốc… Trong bối cảnh trên, Ngân hàng xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với doanh thu dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng.

PVcomBank được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank)./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM