Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC

(Taichinh) - Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016 được đánh giá là đã có nhiều đổi mới về quỹ tiền lương và thù lao kiêm nhiệm...
Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Quỹ tiền lương của DATC được xác định theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ được thực hiện theo Quy chế do Hội đồng thành viên DATC ban hành.

Thù lao kiêm nhiệm dùng để chi trả cho cán bộ DATC bao gồm cán bộ là Người quản lý doanh nghiệp của DATC, cán bộ DATC được cử tham gia trực tiếp các chức danh tại các doanh nghiệp khác, cán bộ DATC tham gia quản lý hoặc hỗ trợ hoạt động quản lý vốn của DATC vào doanh nghiệp khác.

Thù lao kiêm nhiệm được lấy từ nguồn thù lao thực tế doanh nghiệp có vốn góp của DATC chi trả cho cán bộ của DATC (bao gồm cả Người quản lý doanh nghiệp) được cử tham gia kiêm nhiệm các chức danh tại các doanh nghiệp khác nộp về DATC và chi trả theo các nguyên tắc cụ thể như:

Thứ nhất, thù lao kiêm nhiệm được chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại Công ty;

Thứ hai, thù lao kiêm nhiệm không chi trả hết trong năm được sử dụng để chi trả trong các năm tiếp sau.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 trở đi. Quy chế này thay thế Quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 9/11/2012 của Bộ Tài chính.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục