ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ, trong đó nêu rõ danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 như thế nào?

Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ, trong đó nêu rõ danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Dòng cổ tức từ vốn Nhà nước chảy về đâu?

Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm những khoản nào?

Theo Quyết định số 58/2016/QĐ, sẽ có 240 doanh nghiệp nhà nước được thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, có 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp thực hiện phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Quyết định số 58/2016/QĐ của Thủ tướng Chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.


PV.

Có thể bạn quan tâm