VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp

Theo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tính đến 31/7, tổng danh mục đầu tư của Tổng công ty gồm 141 doanh nghiệp, với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 19.558 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 94.927 tỷ đồng, bao gồm: 134 công ty cổ phần; 2 công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 5 công ty TNHH MTV.

Thị trường M&A Việt Nam: Nhà đầu tư ngoại và khẩu vị đắt hàng

Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước: Làm gì để đạt mục tiêu?

Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020

Việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 227 người đại diện, trong đó có 171 người là cán bộ doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 75%).

Trong giai đoạn hiện nay, công tác bán vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của SCIC.

Tuy bối cảnh thị trường không nhiều thuận lợi, nhưng người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã phối hợp tốt với Tổng công ty xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt để bán vốn thành công.

Cụ thể, năm 2016, SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 71 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 2 DN) và có 37 doanh nghiệp trong danh sách khó bán, thu về 16.112 tỷ đồng, bằng 5,2 lần so với giá vốn (3.083 tỷ đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM