VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 21/03/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Công văn số 2653/VPCP-KTTH về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao hiệu quả từ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

DATC đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp

Năm 2017: Quyết liệt cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thông qua Công văn số 2653/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Tỉnh về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.

Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng đồng ý cho phép Bộ Tài chính sử dụng 28 tỷ đồng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM