VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Ngày 21/04/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-BĐMDN của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2017.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các nội dung: Sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; Ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;

Đồng thời, ban hành danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020; Kiểm tra giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Quyết định, trong chương trình công tác năm 2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là việc cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn; cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Cụ thể, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kết hợp kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tổng hợp và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có đủ điều kiện để cổ phần hóa theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, theo dõi, đánh giá, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); kết quả thoái vốn nhà nước; tình hình xử lý vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; xử lý một số doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động yếu kém, làm ăn thua lỗ....

Tại Quyết định, Phó Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp hàng quý tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo; Báo cáo Chính phủ về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo quý; Đồng thời, hàng tháng báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Tổ chức các đoàn công tác Trưởng ban, Thường trực Ban đến các Bộ, ngành,địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty để tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện  nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn, cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM