DATC) còn gặp nhiều vướng mắc khi chưa có cơ chế mang tính đột phá phù hợp với đặc thù hoạt động trong hoạt động mua bán nợ… Điều này đã làm hạn chế hiệu quả hoạt động của DATC trên thị trường mua bán nợ…"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

“Tăng lực” để tạo đột phá

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Tăng lực” để tạo đột phá

Bên cạnh những nỗ lực để khẳng định vị thế trên thị trường mua bán nợ, thời gian qua, hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) còn gặp nhiều vướng mắc khi chưa có cơ chế mang tính đột phá phù hợp với đặc thù hoạt động trong hoạt động mua bán nợ… Điều này đã làm hạn chế hiệu quả hoạt động của DATC trên thị trường mua bán nợ…

DATC bán tài sản tại Công ty Cho thuê tài chính II

Vướng mắc trong chuyển nhượng cổ phần kèm theo nợ phải thu

DATC bán đấu giá tài sản tại hàng loạt doanh nghiệp

Công ty Thực phẩm Miền Bắc bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

DATC và một số vướng mắc đặt ra

Từ khi thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 2004 đến nay, DATC luôn hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo.

DATC đã tích cực tham gia mua, xử lý nợ xấu khoảng 80.000 tỷ đồng; trong đó,  mua, xử lý nợ xấu theo cơ chế chỉ định đạt 63.000 tỷ đồng; mua, xử lý nợ trực tiếp theo cơ chế thị trường đạt 17.142,6 tỷ; tham gia xử lý tài chính, tái cơ cấu hàng trăm doanh nghiệp.

Kết quả này đã góp phần không nhỏ trong việc xử lý nợ xấu chung của nền kinh tế, từng bước khẳng định vị thế, vai trò là công cụ của Chính phủ trong quá trình thực hiện xử lý nợ xấu và thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp của cả nước.

Cùng với đó, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản của 2.628 DNNN, với tổng giá trị các khoản nợ và tài sản tính theo sổ sách kế toán đã tiếp nhận là 4.425,9 tỷ đồng đã góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp, thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước…

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động của DATC thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Điển hình như: Chưa có cơ chế mang tính đột phá phù hợp với đặc thù hoạt động trong hoạt động mua bán nợ, văn bản pháp lý cao nhất là Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập DATC và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Sau khi mua lại nợ xấu thì quyền chủ nợ của DATC cũng tương tự như quyền của các chủ nợ trước đó, do vậy việc xử lý thu hồi nợ của DATC cũng gặp khó khăn như các chủ nợ cũ.

Nguồn lực tài chính vẫn còn hạn chế so với nhu cầu xử lý nợ cũng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động xử lý nợ của DATC. Với số vốn điều lệ ban đầu 2.000 tỷ đồng mặc dù đã được nâng lên 6.000 tỷ đồng trong năm 2016, nhưng với nhu cầu của thị trường hiện tại và trong khi thời gian tới, DATC sẽ tập trung xử lý nợ, tái cơ cấu các doanh nghiệp có quy mô nợ lớn hơn thì số vấn cần phải lớn hơn.

Trước những bất cập trên, vấn đề đặt ra là cần hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển của thị trường mua bán, xử lý nợ, tài sản. Đặc biệt là, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DATC, góp phần giải quyết nợ xấu, nợ tồn đọng trong nền kinh tế, phục vụ cho định hướng của Chính phủ trong tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo đó, ngoài các quy định hiện hành, cần bổ sung một số quyền hạn trong hoạt động kinh doanh chính như sau: Bổ sung DATC có quyền yêu cầu chủ nợ và các bên liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến khoản nợ và tài sản khi DATC thực hiện triển khai tiếp nhận nợ và mua nợ, tài sản theo phương án chỉ định của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung DATC có quyền của chủ nợ đối với khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ; quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm.

Ngoài ra, cần có cơ chế để DATC có quyền đề nghị sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thu giữ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với tài sản bảo đảm để đạt được mục tiêu xử lý nhanh tài sản bảo đảm, thu hồi nợ. Đồng thời, DATC có thể yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm hoặc tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ của DATC.

Mặt khác, cho phép DATC được thực hiện bán cả lô cổ phần kèm nợ phải thu và các hình thức khác phù hợp với đặc thù hoạt động…

Giải quyết được những vướng mắc trên sẽ tăng thêm lực cho DATC để phát hơn nữa vai trò và vị thế trên thị trường mua bán nợ.

PV.

Có thể bạn quan tâm