VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Nguồn: internet

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1254/TTg-KTTH về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

Cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí giai đoạn 2017- 2020

04 nguyên tắc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2017-2019 tăng từ 2.268 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng.

Nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm là: Chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ đến 31/12/2016 là 452,4 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2016 là 89,7 tỷ đồng và trích từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2017 trở đi (khoảng 193 tỷ đồng); Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty đến 31/12/2016 là 71,9 tỷ đồng.

Đồng thời, tăng vốn và tài sản gói EP thuộc Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1693/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải là 155,58 tỷ đồng; chênh lệch giá ray chuyên dùng là 19,26 tỷ đồng.

Công văn nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn điều lệ được duyệt trên đây theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PV.

Có thể bạn quan tâm