VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn hơn 1,3 triệu cổ phần

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn hơn 1,3 triệu cổ phần

Ngày 20/4 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 1,3 triệu cổ phần, tương đương 22,75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại CTCP Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) với mức giá khởi điểm 20.700 đồng/cổ phần.

Tháng 4, HNX tổ chức đấu giá chào bán trên 44,5 triệu cổ phần

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Doanh nghiệp nhà nước đã thoái 3.072 tỷ đồng trong quý I/2017

Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng

Cổ phần hóa 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2017

CTCP Tin học Viễn thông Hàng không Việt Nam trước đây là Trung tâm thống kê và tin học Hàng không trực thuộc Vietnam Airlines, được thành lập từ năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông và xử lý dữ liệu. Hiện nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam nắm giữ 52,73% vốn cổ phần của công ty, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nắm giữ 22,75% và 2 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 24,52% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chính của AITS là đại lý dịch vụ viễn thông, cung cấp các dịch vụ Internet, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, dịch vụ thông tin. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chuyển giao các hệ thống thông tin, thương mại điện tử và ứng dụng vào các công nghệ khác.

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

199,7

189,3

-5,19%

Doanh thu thuần

144,8

160,5

10,86%

Lợi nhuận sau thuế

3,8

6,2

62,64%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 của AITS

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của AITS năm 2016:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

192,5

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

10,1

Tỷ lệ LNTT/DTT (%)

17,42

Tỷ lệ LNTT/VCSH (%)

17,14

Cổ tức (%)

6,32

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM