VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 12.800 tỷ đồng trong năm 2019

Techcombank vẫn là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019. Ảnh TCB

Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 12.800 tỷ đồng trong năm 2019

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với kỷ lục lợi nhuận trước thuế đạt 12,8 nghìn tỷ đồng và doanh thu đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 31,5% và 24,7% so với năm 2018. Techcombank vẫn là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019.

Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất: Nhóm ngân hàng và thép rực sáng

Ngân hàng số phải là vấn đề chiến lược

Cổ phiếu ngân hàng, VN-Index tăng

Cụ thể, trong năm 2019, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2018. Thu nhập ngoài lãi tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6,8 nghìn tỷ đồng và chiếm 32,3% tổng doanh thu. Chi phí dự phòng giảm 50,3% nhờ chất lượng tài sản lành mạnh và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập được kiểm soát tốt ở mức 34,7%, giữ vững theo mục tiêu ban đầu của Ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản đạt 2,9%, khẳng định thành công của chiến lược rủi ro thấp - lợi nhuận cao của Techcombank.

Tổng tài sản tăng 19,5% so với cuối năm 2018, đạt 383,7 nghìn tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng tín dụng là 18,8%.

Tổng huy động tăng 14,8% lên tới 231,3 nghìn tỷ đồng, trong đó CASA tăng trưởng mạnh mẽ 37,9% so với cuối năm 2018, đạt mức 79,7 nghìn tỷ đồng, đưa tỷ lệ CASA của Ngân hàng lên mức kỷ lục 34,5%.

Cụ thể, cho vay khách hàng trong năm 2019 của ngân hàng tăng tới 44,6%, đạt 230.802 tỷ đồng. Trái phiếu doanh nghiệp tại Techcombank giảm khoảng 48% xuống còn khoảng 30.600 tỷ. Theo đó, tổng tín dụng của Techcombank năm qua ước tăng gần 20%.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng 20% đạt 383.699 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 14,8% đạt 231.297 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank tăng 39% đạt hơn 76.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 76,3% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 38,4%.

Tỷ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo Basel II đạt 15,5%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm ở mức 1,3%.

Trong năm 2019, Techcombank đã có thêm 1,1 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 7,3 triệu. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking tăng từ 56% lên 76% so với năm 2018.

Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh di động lần lượt đạt 172 triệu giao dịch (tăng 217% so với cùng kỳ) và 2,6 triệu tỷ đồng (tăng 244% so với cùng kỳ), cho thấy rõ sự tiện ích và ưu tiên vượt trội của khách hàng đối với các giải pháp giao dịch điện tử của Ngân hàng.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2019 đạt 21.069 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 25% lên 7.312 tỷ. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 10% đạt 13.755 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro của Techcombank giảm 50% xuống còn 917 tỷ. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế tăng 20% đạt 12.838 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, nợ xấu của Techcombank là 3.077 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay là 1,33%, giảm so với mức 1,75% hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng tín dụng ước tính chỉ ở mức 1,17%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM