VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thêm 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

Thông tin từ Tổng cục Thống kế cho biết, trong tháng 10 cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 41,9% về số doanh nghiệp và tăng 79,9% về số vốn đăng ký so với tháng 9.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2018

Thách thức với mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Rào cản thủ tục làm chậm mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào 2020

Khó hoàn thành mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào 2020

Tính bình quân, vốn đăng ký 1 doanh nghiệp (DN) đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 26,8%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 105 nghìn người, tăng 23,5%.

Cũng trong tháng 10/2018, cả nước có 3.453 DN quay trở lại hoạt động, tăng 28,1% so với tháng trước và có 6.684 DN tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 1.911 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 4.773 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 35,2% và 1.771 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,2%.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm, cả nước có 109.611 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.116 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số DN, tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bình quân vốn đăng ký 1 DN thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính cả 2.045,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng đầu năm 2018 là 3.161,1 nghìn tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm, cả nước có 27.935 DN quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên hơn 137,5 nghìn DN. Tuy nhiên, tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 924,8 nghìn người, giảm 5,.3% so với cùng kỳ năm 2017.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2018 là 78.404 DN, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 24.467 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,7% và 53,937 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,6%.

Số liệu của Tổng cục Thống kế cho thấy, lĩnh vực hoạt động, có 9,6 nghìn DN trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 39,2%), tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; 3,6 nghìn DN xây dựng (chiếm 14,9%), tăng 25,8%; 3,1 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 19,1%; 1.4 nghìn DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 26,7%.

Đối với các DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 19 nghìn DN (chiếm 35,3%), tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước; 8 nghìn DN xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 72,9%; 6,8 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 79,9%; 2,9 nghìn DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 81,9%.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 13.307 DN, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12.206 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7% và tăng 35,9%. DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5 nghìn DN, tăng 32,8% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,3%; xây dựng có 1,6 nghìn DN, tăng 51,7%. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM