VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thúc tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thúc tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết

Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nông nghiệp

Thu về 40 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần trong tháng 1/2017

DATC đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với trường hợp thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Khánh Hòa (P&T Hotel) để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để thực hiện thoái vốn tại P&T Hotel, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC), Công ty cổ phần Hacisco (HAS), Công ty cổ phần điện nhẹ kỹ thuật viễn thông (LTC) thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp thoái vốn tại QTC, HAS, LTC theo phương thức khác hiệu quả hơn so với phương thức hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông so sánh, đánh giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


PV.

Có thể bạn quan tâm