doanh nghiệp trên phạm vi cả nước theo quy định của Luật Thống kê và chương trình điều tra thống kê hằng năm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thuế của doanh nghiệp sẽ được tiến hành điều tra trong năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuế của doanh nghiệp sẽ được tiến hành điều tra trong năm 2018

Đây là một nội dung quan trọng sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước theo quy định của Luật Thống kê và chương trình điều tra thống kê hằng năm.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế cả ngày thứ 7

Những lưu ý về quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm 2017

Sử dụng thuế, phí để giải quyết vấn đề về môi trường

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 1.131 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Thu thuế bảo vệ môi trường không phải chỉ chi cho môi trường

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã...

Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra 6 nhóm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, gồm:

Thứ nhất, tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, fax, email, loại hình doanh nghiệp, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động.

Thứ ba, tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, tiêu dùng năng lượng, vốn đầu tư.

Thứ tư, tên cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng/sản phẩm, lao động, doanh thu.

Thứ năm, tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông, cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng, các kênh chuyển giao công nghệ, năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ sáu, chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định...

Cuộc điều tra năm nay, bên cạnh việc thu thập thông tin đầy đủ theo đơn vị doanh nghiệp như hằng năm, ngành Thống kê đặt trọng tâm vào việc thu thập đầy đủ thông tin theo đơn vị cơ sở/đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, phục vụ tính toán đầy đủ và chính xác hơn GDP của cả nước cũng như GRDP theo đơn vị địa bàn của các tỉnh, thành phố, thu thập thông tin phục vụ đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bùi Dương

Có thể bạn quan tâm