Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tổ chức Hội thảo "Tổ chức kiểm toán quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế". Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế thuộc các bộ, ngành, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng..."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổ chức kiểm toán quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

(Tài chính) Sáng 3/12, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tổ chức Hội thảo "Tổ chức kiểm toán quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế". Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế thuộc các bộ, ngành, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ: Để triển khai quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án: Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"; Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015"; Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tái cơ cơ cấu, Chính phủ cũng nhìn nhận tiến độ tái cơ cấu nói chung và 3 lĩnh vực trọng tâm nói riêng còn chậm. Các giải pháp thực hiện vẫn trong khuôn khổ hệ thống thể chế hiện hành, chưa có những thay đổi đột phá tạo lập môi trường vĩ mô năng động, thúc đẩy phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Các chương trình, đề án tái cơ cấu của các địa phương nhìn chung chưa chú ý tận dụng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn nhấn mạnh: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với kiểm toán đánh giá hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán kết quả thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, đối với 3 lĩnh vực trong điểm là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại.

Để phục vụ Quốc hội thực hiện giám sát quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán các dự án, công trình đầu tư xây dựng, công tác mua sắm, sửa chữa tài sản..., trong đó chú trọng đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và chất lượng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Đặc biệt là kiểm toán việc tái cơ cấu các đơn vị gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước; kiểm toán tổ chức tài chính nhà nước để đánh giá tình hình tài chính, quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh... qua đó có những kiến nghị cụ thể với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đúc kết các vấn đề thực tiễn trong thực hiện các Đề án tái cơ cấu nền kinh tế. Trong khuôn khổ hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, nhận diện những vấn đề chung về tái cơ cấu kinh tế theo 3 lĩnh vực tái cơ cấu trọng tâm; đánh giá thực trạng việc thực hiện các đề án tái cơ cấu nền kinh tế, cụ thể là quá trình tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác tổ chức kiểm toán, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các đề án tái cơ cấu nền kinh tế, các đại biểu đề xuất các giải pháp để đổi mới quy trình, phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng kiểm toán các đề án tái cơ cấu do Kiểm toán Nhà nước thực hiện.

Kết quả Hội thảo sẽ giúp Kiểm toán Nhà nước nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán tình hình và kết quả thực hiện các Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, bao gồm xác định mục tiêu, phạm vi, xây dựng nội dung và phương pháp tổ chức kiểm toán.

Theo tamnhin.net

Có thể bạn quan tâm