VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn

59% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục có cải thiện so với quý IV/2016

Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn

Nhận định này được Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra dựa trên kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tăng cường yêu cầu kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Dự thảo quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

Cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng

Cụ thể, trong quý I/2017, 59% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục có cải thiện so với quý IV/2016, chủ yếu là “cải thiện ít” (49% tổ chức tín dụng).

Phần lớn các tổ chức tín dụng cho rằng tình hình kinh doanh trong quý II và cả năm 2017 sẽ tốt hơn so với năm 2016, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016.

Các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính - ngân hàng của đơn vị mình trong quý II/2017 và cả năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM