VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của DATC

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của DATC

Nhằm kiện toàn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), ngày 27/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng thành viên của Công ty.

Vài góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý tài chính của DATC

DATC bán nợ tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn

DATC cùng các đơn vị tổ chức Dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích lịch sử K9

DATC nhận chuyển nhượng 49,78% vốn của LM3

DATC bán nợ tại Công ty 89 Bộ Quốc Phòng

Theo đó, Quyết định số 1455/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC; Quyết định số 1456/QĐ-BTC, bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Phó tổng giám đốc DATC giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc DATC; Quyết định số 1454/QĐ-BTC, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Lập, Trưởng ban Pháp chế DATC giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên DATC.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký 27/6/2016. Ngày 30/6/2016, DATC đã ban hành Công văn giới thiệu chữ ký của ông Lê Hoàng Hải, ông Lương Hải Sinh, ông Nguyễn Huy Lập tới các cơ quan hữu quan.

TẦM NHÌN CỦA DATC

DATC phấn đấu trở thành Tập đoàn tài chính hàng đầu trong lĩnh vực mua, bán, xử lý nợ, tài sản tồn đọng; và tái cơ cấu doanh nghiệp.

SỨ MỆNH CỦA DATC

Thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng để hỗ trợ các doanh nghiệp lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết những tồn tại về tài chính nhằm thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy tiến trình hình thành, phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường vốn; tạo mô hình mẫu và định hướng cho việc hình thành và phát triển của một số định chế tài chính trung gian như công ty mua bán nợ, dịch vụ đòi nợ thuộc các thành phần kinh tế khác, các dịch vụ tư vấn tài chính...

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DATC

Hiệu quả kinh doanh luôn đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Hiệu quả kinh doanh bền vững là thước đo.Người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động và có trách nhiệm với công việc là nguồn tài sản vô giá.Đảm bảo hài hòa lợi ích với người lao động, khách hàng và đối tác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững.

PV.

Có thể bạn quan tâm