thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số DN và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cả nước có 64.122 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cả nước có 64.122 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 64.122 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số DN và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và hội nhập

Hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Bảo Việt nằm trong Top 100 Doanh nghiệp có báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có 9.621 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 69,2 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% về số DN và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 99,2 nghìn người, giảm 12,3%. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới trong tháng 7 tăng 45,8%; số vốn đăng ký tăng 78%; vốn đăng ký bình quân một DN tăng 22,1%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 64.122 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số DN và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%. Bên cạnh đó còn có 894,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2016 đạt 1391,9 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng, trên cả nước còn có 1.804 DN quay trở lại hoạt động, nâng con số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay là 16.706 DN, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng đầu năm 2015 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014).

Tuy nhiên, trong tháng 7 cũng có 5.933 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1818 DN tạm ngừng hoạt động có đăng ký và 4115 DN tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký), tăng 10,6%; có 915 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,9%.

Tính chung 7 tháng đầu năm, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 6.422 DN, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 2,7% so với năm 2014). Tuy nhiên trong đó có 5.987 DN có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2% và tăng 17,5%.

Bên cạnh đó,số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng năm nay là 36.206 DN, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13.656 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 35,8% và 22550 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký, tăng 1,1%.

PV.

Có thể bạn quan tâm