VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF

Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

Ngày 14/4/2017, Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (“VCBF”) đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF. Đại hội đã thu hút được sự tham dự của đông đảo nhà đầu tư.

Lạc quan vào môi trường đầu tư Việt Nam

Triển vọng đầu tư hấp dẫn từ các quỹ mở của VCBF

Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

Làm cách nào để con bạn có một tương lai tươi sáng?

Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao năm 2015

Tại Đại hội ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của Công ty VCBF đã cập nhật triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư, cũng như kết quả hoạt động của các quỹ mở của VCBF.

Cả hai quỹ mở, Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đã tiếp tục đạt kết quả đầu tư tốt, vượt mong đợi của nhà đầu tư.

Lợi nhuận của Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đã đạt 15,5% năm 2016 và 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013. Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% năm 2016 và 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014.

Theo ông Satwalekar, người điều hành hai quỹ mở của VCBF, cho biết: Năm 2016 là một năm đặc biệt với những diễn biến bất ngờ. Tuy vậy, chúng tôi rất hài lòng với kết quả đầu tư của cả hai quỹ mở trong năm 2016. Các quỹ có được kết quả vượt trội kể từ khi thành lập là nhờ sự chắc chắn về triết lý đầu tư, phân tích sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của chúng tôi.

"Dưới góc độ quản lý danh mục, quan trọng nhất là cần nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn của thị trường và phân tích sâu hơn các tình hình cơ bản dài hạncủa từng công ty. Đó là cách chắc chắn nhất để bảo vệ và tăng trưởng tài sản của các nhà đầu tư trong năm 2017 và những năm sau nữa” - ông Satwalekar nhấn mạnh.

Quý I/2017, Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9,7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5,1% và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF  đạt 11,7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11,0%.

Tính đến 31/03/2017, Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 409 tỷ đồng của hơn 1.700 nhà đầu tư.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỷ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là tỷ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM