VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông

DATC bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa chính thức công bố bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông. Đây là hoạt động thoái vốn của DATC sau khi thực hiện xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp

Tìm hướng đột phá phát triển doanh nghiệp tư nhân

DATC đăng ký thoái hết 26% vốn tại SLS

DATC tăng tốc xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

DATC: Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả

DATC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Theo đó, số lượng cổ phiếu DATC đăng ký chào bán cả lô là 1.106.624 cổ phiếu của mình tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông. Loại cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá khởi điểm cả lo cổ phần là 16. 156.710.400 đồng (tương ứng 14.600 đồng/cổ phần; Bước giá là 500.000.000 đồng.
Địa điểm, thời gian đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội; Thời gian: 10h30 ngày 07/09/2015.

Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai. Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 09h00 ngày 17/08/2015 đến 16h00 ngày 05/09/2015 tại: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Số tiền đặt cọc: Bằng 20% giá trị tổng cả lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm tương đương 3.231.342.000 đồng.Địa điểm, thời gian bỏ phiếu: chậm nhất 10h00 ngày 07/09/2015 tại 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn tiên đặt cọc: từ ngày 08/09/1015 đến 16h00 ngày 11/09/2015. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần liên hệ với DATC theo địa chỉ trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM