VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC bán tài sản tại 05 doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC bán tài sản tại 05 doanh nghiệp

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (Chi nhánh DATC Đà Nẵng) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại 05 doanh nghiệp…

DATC và những “khoảng trống” pháp lý cần lấp đầy

DATC bán tài sản tại ALCII

Hoạt động mua, bán, xử lý nợ và một số bất cập đặt ra

Tháo gỡ bế tắc cho hoạt động mua bán nợ

DATC lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Theo đó, tài sản DATC Đà Nẵng sẽ thực hiện bán đấu giá là: Vật kiến trúc, máy móc thiết bị, thiết bị quản lý, vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ. Cụ thể, số lượng theo danh mục chi tiết đính kèm là: Vật kiến trúc 19 danh mục; Máy móc thiết bị 01 danh mục; Thiết bị quản lý 05 danh mục; Vật tư hàng hóa 70 danh mục.

Đây là tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ 05 doanh nghiệp là: Công ty TNHH MTV Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và CTCP Việt Trung Quảng Bình.

Giá khởi điểm để bán đấu giá trọn lô tài sản tại 05 doanh nghiệp nêu trên là 53.800.000 đồng (Năm mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

Cùng với đó, phải có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;. Đồng thời, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ, từ ngày 15/05/2018 đến ngày 21/05/2018 (5 ngày làm việc); tại Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Viêt Nam tại TP. Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM