DATC có điều lệ hoạt động mới

PV.

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 135/2015/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Với việc ban hành Thông tư này có thêm nhiều quy định mới cho hoạt động của DATC.
DATC có điều lệ hoạt động mới

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2015, Thông tư 135/2015/TT-BTC cho phép điều chỉnh mức vốn điều lệ của DATC tăng hơn 2 lần so với quy định hiện hành. Cụ thể, vốn điều lệ của DATC sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 6.000 tỷ đồng thay mức 2.481 tỷ đồng như quy định hiện hành tại Thông tư 79/2011/TT-BTC.

Việc điều chỉnh vốn điều lệ của DATC thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Khi có sự thay đổi vốn điều lệ, DATC phải điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.


Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt. Theo đó, quy định mới nêu rõ, DATC tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và Điều lệ này.

DATC có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình. DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu hoạt động của DATC là hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động: Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính gồm: Tư vấn xử lý nợ, tài sản; tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ…

Cũng theo Thông tư, Nhà nước là chủ sở hữu của DATC. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với DATC. Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

Hội đồng thành viên DATC là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại DATC và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn góp của DATC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 và thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.


Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục