VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC: Đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển

Thời gian qua, DATC đã luôn chủ động, tích cực tham gia xử lý nợ, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Vinalines.

DATC: Đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển

Năm 2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, với Doanh số mua nợ đạt 2.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.890 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 194 tỷ đồng; Nộp ngân sách khoảng 149 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết chắc chắn DATC sẽ hoàn thành…

DATC: Tạo đà vững chắc, thiết lập thành công

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Thách thức và kỳ vọng trong giai đoạn mới

Phát triển vững mạnh từ giá trị cốt lõi

DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ

Nhân thêm thành công trong năm mới

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, DATC đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: Mở rộng phạm vi đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; phạm vi đối tượng xem xét mua nợ của các Ngân hàng có vốn nước ngoài các khoản nợ phải thu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân gắn với hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc xử lý tài chính; nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, DATC đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ với các Bộ, Ngành để đảm bảo thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu. Mặt khác, thường xuyên rà soát, phân loại nợ tiếp nhận, tài sản là chi phí, không còn hiện vật, mất mát thiếu hụt để trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xử lý. Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thu hồi nợ với Ban Pháp chế để tận thu nợ trong quá trình thi hành án.

Ngoài ra, DATC cũng tăng cường, củng cố các chương trình hợp tác với các nước, các tổ chức đã đặt quan hệ trước đây; Xúc tiến công tác trao đổi thông tin với WB, ADB, JICA để hỗ trợ trong xử lý nợ; đào tạo cán bộ; tìm kiếm nhà đầu tư và thu hút nguồn nhân lực mới cho hoạt động của công ty. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, Sở Giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán, kể cả các công ty quản lý tài sản, VAMC thông qua biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp, hỗ trợ trong công tác mua, bán nợ, thoái vốn đầu tư.

Đặc biệt, Công ty luôn thực hiện linh hoạt tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với quá trình mua bán xử lý nợ và tài sản, bằng cách chuyển nợ thành vốn góp cổ phần vào doanh nghiệp. Thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt phương án để thực hiện chuyển đổi, tái cơ cấu các doanh nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp trên, DATC cũng xác định, cần phát huy cao độ các thế mạnh vốn có cũng như những kết quả, kinh nghiệm của đơn vị đã đạt rrược trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2015.

Thời gian qua, DATC đã có những bước tiến vượt trội trong công tác mua bán nợ, hỗ trợ và giải cứu nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ nay đã phục hồi, sản xuất kinh doanh có lãi. Đặc biệt năm 2015, DATC đã mua hơn 4.300 tỷ đồng nợ của các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước, đây là năm đầu tiên DATC thực hiện thí điểm mua nợ của tổ chức tín dụng ngoài nước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh mua nợ, DATC luôn tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, riêng năm 2015 đã mang lại cho DATC giá trị hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch, tăng gấp 2,52 lần so cùng kỳ…

Cùng với việc mua, bán, tiếp nhận và xử lý, công tác thoái vốn đầu tư tại các DN, các tổ chức tài chính có vốn góp của DATC được xem là nhiệm vụ chính trị, do đó DATC đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các doanh nghiệp khác có vốn góp của DATC để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ 2013, 2014. Trong năm 2015, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 24 doanh nghiệp, thu về hơn 323 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,37 lần so cùng kỳ.

Đạt được kết quả trên, đó sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ công nhân viên DATC, bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành liên quan, nhờ đó, DATC đã đạt được những kết quả tích cực. Với kết quả kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước được thể hiện qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DATC giai đoạn 2011 - 2015.

Đặc biệt hơn, hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp còn tạo thu nhập và việc làm ổn định cho hàng vạn lao động trực tiếp và phụ thuộc tại các doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách và ổn định tình hình kinh tế - an sinh xã hội tại các địa phương.

Năm 2016, DATC đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: Mở rộng phạm vi đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ cho: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác... Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, với Doanh số mua nợ đạt 2.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.890 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 194 tỷ đồng; Nộp ngân sách khoảng 149 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM