VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC: Tạo đà vững chắc, thiết lập thành công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

DATC: Tạo đà vững chắc, thiết lập thành công

Năm 2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đặt mục tiêu doanh số mua nợ đạt 2.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.890 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 194 tỷ đồng; Nộp ngân sách khoảng 149 tỷ đồng. Cùng với các mục tiêu này, DATC cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra…

DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ

Dư nợ Vinalines giảm mạnh nhờ DATC

DATC sẽ đứng trước cơ hội lớn?

Bước tạo đà vững chắc

Cùng với tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua, DATC là một trong những đơn vị vào cuộc tham gia mạnh mẽ và đã tạo dấu ấn quan trọng được xã hội ghi nhận. DATC đã có những bước tiến vượt trội trong công tác mua, bán, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu và giải cứu nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ đã phục hồi, sản xuất kinh doanh có lãi. Năm 2015, tiếp tục là một năm thành công đối với DATC trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điển hình nhất là các lĩnh vực mua bán, xử lý nợ và tài sản loại trừ, thoái vốn…

Xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, đồng thời đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để triển khai các phương án mua bán nợ mới. Kết quả năm 2015, Công ty đã mua 4.392.862 triệu đồng nợ của các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước, đây cũng là năm đầu tiên Công ty thực hiện thí điểm mua nợ của tổ chức tín dụng ngoài nước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh mua nợ, Công ty tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, kể cả việc phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các doanh nghiệp đã khởi kiện. Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là 1.852.865 triệu đồng, đạt 168% kế hoạch, tăng gấp 2,52 lần so với thực hiện năm 2014.

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, Công ty đã xử lý để lành mạnh tài chính của các doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thua lỗ, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của Công ty. Kết quả năm 2015, Công ty đã xử lý tài chính, tái cơ cấu toàn diện, hỗ trợ công tác quản trị để phục hồi thành công 6 doanh nghiệp, từ đó đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 79.300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã phối hợp với ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp. Kết quả, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 48 doanh nghiệp tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2014 với giá trị tiếp nhận là 279.862 triệu đồng, trong đó: tài sản 129.135 triệu đồng và nợ 33.362 triệu đồng, tiền doanh nghiệp tự xử lý nợ và tài sản trước bàn giao 1.350 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các doanh nghiệp, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nhằm tận thu nộp ngân sách nhà nước. Kết quả doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận đạt 84.251 triệu đồng, tăng gấp 3,55 lần so với thực hiện năm 2014. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 48.815 triệu đồng, thu hồi nợ 13.646 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 21.754 triệu đồng. Riêng số thu từ nợ tiếp nhận và thu từ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao, được lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hơn nên số thu tăng cao so với thực hiện năm 2014, cụ thể: thu nợ tăng gấp 6,06 lần, thu từ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao tăng gấp 2,15 lần.

Công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính có vốn góp của DATC được xem là nhiệm vụ chính trị theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, do đó Công ty đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty để thoái vốn theo quy định của Bộ, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ 2013, 2014 để đưa vào kế hoạch thoái vốn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch. Kết quả năm 2015 Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 24 doanh nghiệp, doanh thu là 323.400 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,37 lần so với thực hiện năm 2014.

Những giải pháp đồng bộ

Kết quả trên được mang lại từ sự quyết tâm cao độ cùng tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty. Trước hết, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc luôn tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chấp hành pháp luật trong từng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo và phát huy tốt vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc một cách đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Cùng với đó, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ công nhân viên hướng đến mục tiêu chung đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan nhà nước liên quan, sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mạnh dạn đổi mới phương pháp giao kế hoạch gắn với các chính sách tiền lương và hiệu quả kinh doanh, cùng với việc khen thưởng kịp thời đã tạo động lực khuyến khích từng đơn vị và người lao động phát huy năng lực cống hiến, góp phần lớn trong hiệu quả hoạt động.

Các giải pháp này tiếp tục được duy trì và triển khai mạnh mẽ trong năm 2016, cùng với đó DATC đang đẩy mạnh mở rộng phạm vi đối tương doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ cho: Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; phạm vi đối tượng xem xét mua nợ của các ngân hàng có vốn nước ngoài các khoản nợ phải thu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân gắn với hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc xử lý tài chính; nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành để đảm bảo thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu; Thường xuyên rà soát, phân loại nợ tiếp nhận, tài sản là chi phí, không còn hiện vật, mất mát thiếu hụt để trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xử lý; Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thu hồi nợ với Ban Pháp chế để tận thu nợ trong quá trình thi hành án.

DATC cũng sẽ triển khai thực hiện linh hoạt tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với quá trình mua bán xử lý nợ và tài sản, bằng cách chuyển nợ thành vốn góp cổ phần vào DN. Thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt phương án để thực hiện chuyển đổi, tái cơ cấu các doanh nghiệp. Đặc biệt, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể khác thông qua quy chế phối hợp cùng hướng đến mục tiêu chung vì lợi ích của Nhà nước, người lao động và sự phát triển vững mạnh của công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM