VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC: Thêm nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC: Thêm nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới

Năm 2018, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đặt mục tiêu, kế hoạch đạt doanh thu từ 2.400 - 2.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 32-350 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước từ 240 – 260 tỷ đồng; Đầu tư phát triển 1.000 tỷ đồng... Để thực hiện thắng lợi các kế hoạch trên, DATC đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.

DATC bán tài sản tại 05 doanh nghiệp

DATC và những “khoảng trống” pháp lý cần lấp đầy

DATC bán tài sản tại ALCII

Hoạt động mua, bán, xử lý nợ và một số bất cập đặt ra

Tháo gỡ bế tắc cho hoạt động mua bán nợ

Xác định, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến sự phát triển bền vững, dài hạn, do đó, DATC đã và đang tập trung nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động.

Cụ thể, xây dựng Dự thảo Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chể hoạt động của DATC để trình Bộ Tài chính; Hoàn thiện Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Cơ chế xử lý các khoản nợ đặc thù; Cơ chế DATC tham gia tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Cùng với đó, DATC cũng thực hiện báo cáo, giải trình theo yêu cầu để trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam;

Đặc biệt, đề án DATC tham gia tái cơ cấu gắn với thu hồi nợ trái phiếu SBIC; Quy chế quản lý, sử dụng quỹ thu hồi nợ SBIC; Quy trình phối họp trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ nguồn vốn vay trái phiếu quốc tế chính phủ; Chế độ kể toán của Công ty; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi một sổ nội dung, một số cơ chế chính sách Công ty ban hành còn vướng mắc.

Cùng với việc triển khai hàng loạt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các chính sách, đề án, DATC cũng đã và đang triển khai mở rộng phạm vi, đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Triển khai rộng rãi việc mua nợ của các ngân hàng có vốn nước ngoài; các khoản nợ phải thu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân. Nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương thức mua, bán, xử lý nợ, thu nợ cấn trừ băng tài sản đảm bảo...

Đẩy nhanh quá trình xây dựng, phê duyệt phương án mua bán nợ, tiến độ chuyển đổi, tái cơ cấu các doanh nghiệp. Thực hiện linh hoạt phương thức tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với quá trình mua bán xử lý nợ và tài sàn, chuyển nợ thành vốn góp cổ phần vào doanh nghiệp trong các ngành nghề kinh doanh có hiệu quả.

Đồng thời, DATC cũng tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu.

Theo đó, DATC thường xuyên thực hiện rà soát, phân loại nợ, tài sản là chi phí không còn hiện vật, tài sản mất mát thiểu hụt trong tiếp nhận để tiếp  tục xử lý. Hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng tại tòa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án đê tận thu nợ sau khi tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho việc nâng cấp lên thành Tổng công ty và thực hiện Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020, hiện nay DATC đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện về cơ cấu tố chức, lao động, chính sách tiền lương phù hợp. Đây là bước đi được DATC xác định là hết sức quan trọng và cần thiết, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá, hợp tác phát triển là những giải pháp đã được DATC đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua, công tác này sẽ được Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong những tháng cuối năm 2018 và thời gian tới. Qua đó, nhằm khẳng định vai trò của Công ty trong nền kinh tế về xử lý nợ xấu.

Theo đó, DATC sẽ tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ quan báo chí đăng tải nhiều tin, bài về hoạt động cua Công ty. Củng cố chương trình hợp tác quốc tế; tìm kiếm nhà đầu tư và thu hút nguồn nhân lực mới cho hoạt động của Công ty; Xây dựng mối quan hệ với các ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán, Công ty Quản lý nợ và tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC).

Mặt khác, DATC sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động tại Công ty và các chi nhánh, Trung tâm. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm, sử dụng tài sản, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM