VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đường thủy

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đường thủy

(Tài chính) Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua nợ phải thu của tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đường thủy. Đây là một trong những hoạt động thoái vốn của DATC tại các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đường thủy là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nạo vét luồng vào cảng sông, cảng biển, cầu cảng, cửa âu, trụ, triền phun hút tạo bãi và các công trình xây dựng cảng biển. Với số vốn thực góp của DATC tại Công ty này là 9.791.092.483 đồng (Chín tỷ bảy trăm chín mốt triệu không trăm chín hai nghìn bốn trăm tám ba đồng);

Số lượng cổ phần DATC bán đấu giá là 200.000 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần; Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần là 22.511.468.460 đồng, giá khởi điểm bán lô cổ phần kèm nợ phải thu là 12.071.000.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đường thủy do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Địa chỉ: TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.

Tài khoản nhận tiền đặt cọc: Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản, số TK: 12310000423790 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội; Hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, số tài khoản: 1001085159 mở tại:Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Hà Nội.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 9h00 ngày 02/04/2015 đến hết 16h00 ngày 22/04/2015 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc;

Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 23/04/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 200.000cổ phần và 22.511.468.460 đồngnợ phải thu.THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM