VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê II

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê II

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tìm, chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê II

DATC tìm nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với ALC II

DATC bán tài sản tồn đọng tại các doanh nghiệp

DATC - Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động

DATC: Nhân lên sức mạnh từ các phong trào thi đua

Cụ thể, DATC thực hiện  bán khoản nợ phải thu và vốn góp cổ phần của DATC tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Cà phê II có giá trị đến ngày 30/6/2019 là 11.679.013.109 đồng. Trong đó, nợ gốc là 4.151.213.521 đồng; nợ lãi là 7.527.799.588 đồng. Giá khởi điểm 4.200.000.000 đồng.

Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá được xác nhận tại chứng thư thẩm định giá số 212.02/2019/CTTĐG-APEC ngày 31/7/2019 được lưu trữ tại trụ sở DATC.

Để tham gia đấu giá, các tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành…

Bên cạnh đó, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Ngoài ra, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM