VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC thoái vốn tại Vinawaco 25

DATC thoái vốn tại Vinawaco 25

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiến hành bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thương mại Vinawaco 25.

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Hồng 36

Phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò quan trọng

Cổ phiếu ngân hàng khó tăng giá

DATC hoàn thành sứ mệnh tại SLS

DATC tham dự Hội nghị Thượng đỉnh IPAF lần thứ 3

DATC bán cổ phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TMCP Sài Gòn

DATC tiến hành bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thương mại VINAWACO 25 cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh 280.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá10.000 đồng/01 cổ phần; Số nợ phải thu là 1.292.099.337 đồng, giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là 1.458.000.000 đồng.

Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh: các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thương mại VINAWACO 25.

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 30/11/2015 đến ngày 07/12/2015; Tại trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Tiền đặt cọc là 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ tính theo giá khởi điểm.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh dự kiến: Hạn cuối cùng nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh 09h15 ngày 09/12/2015; tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán chào giá cạnh tranh dự kiến: 09h45 ngày 09 tháng 12 năm 2015; tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần dự kiến: từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày 10/12/2015 đến ngày 15/12/2015. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc dự kiến: từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày 10/12/2015 đến ngày 15/12/2015.

Mọi chi tiết, xin truy cập Website của DATC: www.datc.vn; điện thoại (043) 9 454 915

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM