DATC: Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao

(Taichinh) -

Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong kinh doanh, trong thời gian qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) luôn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua DATC đã rất tích cực xử lý tài chính, tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc SBIC.Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua DATC đã rất tích cực xử lý tài chính, tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc SBIC.

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong mua bán nợ và tài sản tồn đọng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong những năm gần đây DATC còn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong xử lý nợ xấu, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực này, DATC đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Trong đó, điển hình nhất là về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex...

Theo đó, chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2016, Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc theo đề án được phê duyệt, cụ thể:

Hoàn thiện các thủ tục phát hành và bàn giao 11 hối phiếu có bảo lãnh của Chính phủ cho Techcombank để hoán đổi trái phiếu quốc tế DATC đồng thời hoàn thiện dự thảo Hợp đồng nhận nợ hối phiếu giữa DATC và SBIC;

Hoàn thiện trình Bộ dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thu hồi nợ SBIC và Quyết định thành lập Quỹ thu hồi nợ SBIC; báo cáo Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vân tải về tình hình triển khai thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ nguồn vốn TPQTCP;

Hoàn thiện Đề cương Đề án mua lại trái DATC đã phát hành để cơ cấu nợ của SBIC; báo cáo Bộ xin chủ trương mua lại trái phiếu quốc tế DATC đã phát hành để cơ cấu khoản nợ 600 triệu USD của SBIC.

Chủ động phối hợp với các bên có liên quan để xây dựng Đề án phát hành trái phiếu DATC tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp chuyển giao từ Vinashin (SBIC) sang Vinalines;

Đàm phán và ký Hợp đồng mua nợ phải thu của ngân hàng Nataxis, Vietcombank tại Vinalines; tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng khác để xây dựng phương án xử lý nợ cho Vinalines.

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Công ty thực phẩm Miền Bắc), DATC đã triển khai mua 939.689 triệu đồng nợ phải thu của các ngân hành nâng tổng số nợ đã mua của các ngân hàng tại Công ty thực phẩm Miền Bắc là 1.299.499 triệu đồng và đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tái cơ cấu chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

Xử lý tài chính chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Haprocimex, sau khi được UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương thực hiện tái cơ cấu theo phương thức xử lý nợ, xử lý tài chính. Đến nay, DATC đã mua khoản nợ 530.690 triệu đồng của các tổ chức tín dụng và đang phối hợp với UBND TP. Hà Nội để xử lý tài chính, chuyển đổi Haprocimex thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ giao, DATC đang gặp phải những vướng mắc như: Công tác rà soát, đánh giá tài sản, cùng với việc quản lý hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo nợ, tài sản hình thành từ nguồn vốn vay lại trái phiếu quốc tế Chính phủ (TPQTCP) của SBIC nhằm thực hiện nghĩa vụ của chủ nợ chưa triển khai kịp thời.

Bên cạnh đó, việc giao trách nhiệm quản lý nguồn thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ nguồn vốn vay lại (TPQTCP) cho SBIC theo quyết định số 868/QĐ-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ tài chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hồi nợ trái phiếu do DATC phát hành.

Việc tái cơ cấu Vinalines đang gặp khó khăn trong đàm phán mua nợ của các tổ chức tín dụng do các tổ chức Tổ chức tín dụng đang có xu hướng thực hiện phương thức chuyển nợ thành vốn góp khi cổ phần hóa.

Ngoài ra, công tác mua nợ, xử lý tài chính cho Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprocimex thực hiện chậm so với yêu cầu của Bộ, vướng cơ chế bán nợ của VDB. Mặt khác, do chủ sở hữu doanh nghiệp chậm phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp.

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Công ty thực phẩm Miền Bắc), DATC đã triển khai mua 939.689 triệu đồng nợ phải thu của các ngân hành nâng tổng số nợ đã mua của các ngân hàng tại Công ty thực phẩm Miền Bắc là 1.299.499 triệu đồng.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục