VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC tổ chức bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá cho cán bộ

DATC tổ chức bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá cho cán bộ

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tổ chức bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá doanh nghiệp cho cán bộ của các đơn vị chuyên môn trong Công ty.

DATC tích cực xử lý nợ xấu khắc phục hậu quả của dịch Covid-19

Nâng cao địa vị pháp lý cho DATC

DATC bồi dưỡng cán bộ nhân sự về Bộ luật lao động

DATC bán khoản nợ hơn 300 tỷ đồng của Haprosimex

Chương trình bồi dưỡng này được tổ chức với mong muốn bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn để áp dụng vào công tác thực tiễn tại đơn vị.

Cụ thể, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức thẩm định giá doanh nghiệp cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ DATC theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 thuộc Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính. Qua đó, học viên nắm rõ quy định về lựa chọn cơ sở giá trị và báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp; cũng như phương pháp và các cách tiếp cận từ thị trường, chi phí, thu nhập đối với việc áp dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp.

Bên cạnh đó học viên cũng nắm rõ kết luận về giá trị doanh nghiệp như tính bình quân có trọng số kết quả của các phương pháp thẩm định giá áp dụng, cách xác định trọng số cho phương án dựa trên độ tin cậy của từng phương pháp, thông tin dữ liệu đầu vào, mục đích thẩm định giá… đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thị trường.

Từ đó, cán bộ nghiệp vụ DATC nắm rõ về phương pháp rà soát, phát hiện sai sót, những nội dung chưa phù hợp trong báo cáo kết quả cũng như hồ sơ thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp, để từ đó tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về chất lượng của dịch vụ đơn vị thẩm định giá, tránh rủi ro cho DATC.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được DATC tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị chuyên môn Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM