VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điện lực Hà Tĩnh

Mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả

(Taichinh) - Bốn năm liên tục (2010 - 2014), Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2014 tập thể công ty được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.... Đây là bàn lề quan trọng cho điện lực Hà Tĩnh phát triển vững bước trong những năm tiếp theo.

Quyền kiểm soát nhiệt điện Phú Mỹ 3 sẽ ra sao?

Nghiên cứu và lựa chọn công nghệ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Gấp rút vào cuộc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải với tốc độ tăng trưởng kinh tế đầy biến động của địa phương với bình quân nhu cầu điện hàng năm tăng 16,29% và bảo đảm cung cấp điện ổn định công ty đã không ngừng củng cố, cải tạo nâng cấp lưới điện. Đặc biệt, trong các năm 2012 - 2014 tại Khu kinh tế trọng điểm như cảng Vũng Áng và khu công nghiệp Formosa phụ tải tăng trưởng mạnh, năm 2013 số trạm biến áp (TBA) phân phối tăng trưởng 13.9%, công suất tăng 22.9%. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn bán điện tận khách hàng, hàng năm công ty đã tiếp nhận gần 1.000km đường dây hạ áp tương đương mức tăng trưởng bình quân trên 35%/năm.

Cùng với việc bảo đảm cung cấp điện, công ty cũng đã khẩn trương thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành các chỉ số về độ tin cậy lưới điện phân phối. Theo đó, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc, phòng liên quan triển khai thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, duy tu sửa chữa, chống quá tải lưới điện, xây dựng mạch vòng liên thông giữa các đường dây; kiểm soát chặt chẽ thiết bị đưa lên lưới; phương thức vận hành hành linh hoạt, lập phương án xử lý sự cố cụ thể cho từng đường dây… nhằm giảm thiểu thời gian mất điện. Vì vậy, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ (2010 - 2015) về các chỉ số MAIFI (số lần mất điện trung bình dưới 5 phút), SAIDI (thời gian mất điện trung bình trên 5 phút), SAIFI (số lần mất điện trung bình trên 5 phút) của năm sau luôn thấp hơn năm trước. Đối với tỷ lệ tổn thất điện có tăng 1,1% do việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn chuyển từ bán tổng sang bán lẻ, nhưng công ty vẫn đạt chỉ tiêu tổng công ty giao.

Tranh thủ các nguồn vốn từ tổng công ty và các nguồn vốn khác với tổng vốn đầu tư là 1354,92 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng mới là 909,52 tỷ đồng, sửa chữa lớn là 135,66 tỷ đồìng, khắc phục thiên tai là 204,53 tỷ đồng và cải tạo hạ áp nông thôn sau tiếp nhận là 104,19 tỷ đồng. Vốn đầu tư hằng năm đều tăng trưởng cao, tính đến năm 2014 số vốn đầu tư bằng 244% so với năm 2010. Trong nhiệm kỳ, đã nộp ngân sách hơn 330 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách TƯ 276,313 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 54,187 tỷ đồng.

Để có được những thành quả đó, trong thời gian qua, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và Ban Giám đốc cụ thể hóa bằng quy chế dân chủ, quy chế điều hành, quy tắc làm việc nhằm giải quyết tốt công việc, các mối quan hệ, các vấn đề của đơn vị. Ngoài việc triển khai thực hiện tốt quy chế, quy định, Đảng ủy và Ban Giám đốc luôn quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động đổi mới và nâng cao kỹ năng hoạt động giao tiếp, phong cách ứng xử đối với khách hàng để quảng bá và giữ vững thương hiệu, uy tín của ngành. Các quy tắc ứng xử văn hóa của công ty như “EVN thắp sáng niềm tin”,“EVN NPC vì sự phát triển của cộng đồng” được người lao động thực hiện và tạo thành nền nếp trong mọi hoạt động. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc quán triệt các chuyên đề hàng năm như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 31, Quyết định 33 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong cán bộ, công chức đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cho biết, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nắm bắt kịp thời định hướng phát triển kinh tế của địa phương để mở rộng, đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, tập trung vào các chương trình, dự án mới theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Theo đó, công ty sẽ thực hiện việc củng cố và hiện đại hóa lưới điện như: ngầm hóa lưới điện, xây dựng lưới điện thông minh, lắp đặt công tơ đo xa, xây dựng các trạm 110kV tại các huyện Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà...; tập trung cải cách hành chính, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng, rút ngắn thời gian cấp điện mới, tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng điện như: đa dạng hóa hình thức thu tiền, giảm hồ sơ thủ tục cấp điện, nhắn tin, hóa đơn điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM