VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2018, DATC đặt mục tiêu mua nợ, tài sản đạt 3.000 tỷ đồng

Năm 2018, DATC tiếp tục thực hiện xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC)

Năm 2018, DATC đặt mục tiêu mua nợ, tài sản đạt 3.000 tỷ đồng

Đó là thông tin vừa được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) công bố tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. Cùng với kế hoạch đạt doanh số mua nợ, tài sản trên, DATC cũng đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ.

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp

DATC tiếp tục đẩy mạnh bán đấu giá tài sản tại doanh nghiệp

DATC cần được bình đẳng với VAMC

DATC bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp

Công đoàn DATC dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong năm 2017, doanh số mua nợ của DATC 2.290 tỷ đồng; doanh thu đạt 2.440 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 395 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 307 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được và diễn biễn thực tiễn hiện nay của thị trường mua bán nợ, DATC cho rằng, năm 2018 thị trường mua bán, xử lý nợ cạnh tranh ngày càng tăng; các ngân hàng xử lý thông qua Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), bán nợ cho tổ chức mua bán nợ tư nhân, cá nhân... trong khi hệ thống cơ chế, chính sách hoạt động của DATC vẫn chưa được kịp thời bổ sung, hoàn thiện... sẽ tác động đến hoạt động của DATC.

Những khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh như hệ thống thể chế hoạt động mua bán nợ chưa đầy đủ đã làm ảnh hưởng đến việc mở rộng phạm vi, đối tượng doanh nghiệp trong nền kinh tế để được DATC hỗ trợ tái cơ cấu thông qua xử lý nợ xấu; hạn chế về tính linh hoạt trong vận động phương thức mua bán nợ, các giải pháp thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo...

Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư được Công ty đặt ra trong năm 2018 là căn cứ trên cơ sở thực tiễn khách quan và chủ quan.

Ngoài kế hoạch cụ thể qua các con số trên, DATC cũng có kế hoạch làm việc với Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC), làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính theo kế hoạch thanh tra được Bộ Tài chính phê duyệt nên cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, DATC cũng thực hiện việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Coonhg ty cổ phần Thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và một số tập đoàn và tổng công ty khác...

Từ năm 2015 đến năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của DATC đều tăng. Năm 2015, doanh thu thực hiện 2.365 tỷ đồng, và tăng lên 2.440 tỷ đồng vào năm 2017. Lợi nhuận trước thuế lần lượt năm 2015 là 320 tỷ đồng, năm 2016 là 390 tỷ đồng và năm 2017 là 396 tỷ đồng.

Đặc biệt, thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2017, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 25 doanh nghiệp. Sau khi xử lý tài chính, DATC đã chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 06 doanh nghiệp với giá trị 275,8 tỷ đồng.

Bên cạch việc xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp, thời gian qua, DATC cũng rất tích cực thực hiện thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp mà còn tuân thủ theo đúng quy định về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp tái cơ cấu đã ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả cũng như tại các doanh nghiệp đã có thời gian tái cơ cấu là 5 năm.

Với vai trò là công cụ của nhà nước tham gia tái cơ cấu tài chính, phục hồi doanh nghiệp, thời gian qua, DATC đã góp vốn bằng một phần giá trị khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn và tiếp tục quản trị doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM