VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng công ty Điện lực miền Bắc có Tổng giám đốc mới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Thiều Kim Quỳnh, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

6 Tổng công ty thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

45 năm vinh quang một chặng đường

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhìn từ EVN

Ông Thiều Kim Quỳnh có thâm niên 28 năm công tác, trong đó 23 năm gắn bó với ngành điện.

Chức danh Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN NPC đã bị khuyết kể từ tháng 11/2014, sau khi ông Nguyễn Phúc Vinh nghỉ hưu. Sau đó ông Thiều Kim Quỳnh, Phó tổng Giám đốc đã được giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành công việc tại EVN NPC cho đến khi được bổ nhiệm chính thức.

EVN NPC là một trong số 5 Tổng công ty điện lực hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa bàn hoạt động của EVN NPC trải dài qua 27 tỉnh, thành phố phía Bắc (không bao gồm thành phố Hà Nội).

Trong phạm vi quản lý của EVN NPC, hiện đã có 100% số huyện, 99,2 % số xã và 97,3 % số hộ dân nông thôn có điệnlưới quốc gia.

EVN NPC có 30 đơn vị trực thuộc, 7 công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV, 7 công ty con có vốn góp chi phối và 15 công ty liên kết. Tất cả đều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến ngành điện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM