VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển vọng đầu tư hấp dẫn từ các quỹ mở của VCBF

Ảnh minh họa. Nguồn: VCBF

Triển vọng đầu tư hấp dẫn từ các quỹ mở của VCBF

Tính đến 31/12/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư. Sự phát triển vượt bậc của các Quỹ mở VCBF góp phần củng cố hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư ngoại về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam.

Vietcombank Hải Phòng: Vững vàng phát triển

Ngân hàng Việt Nam từng bước hoàn thiện theo chuẩn mực Basel II

Vietcombank tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia cho cán bộ, nhân viên

Cả hai quỹ mở của Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (“VCBF”) là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 15,5% trong năm 2016 và 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 11.0% trong năm 2016 và 8,6% mỗi năm kể từ khi thành lập.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% trong năm 2016 và 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 7,0% trong năm 2016 và 1,9% mỗi năm kể từ khi thành lập. (Các lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm).

Ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Đầu Tư của VCBF đánh giá: “Chúng tôi rất vui mừng với kết quả của hai quỹ mở của VCBF. Cả hai quỹ của chúng tôi đã vượt lợi nhuận tham chiếu tương ứng của năm 2016 và kể từ khi thành lập, một thành quả đến từ sự đầu tư chắc chắn của chúng tôi”.

Ông Avinash Satwalekar khẳng định: “Kết quả vượt trội của hai quỹ mở đã củng cố niềm tin của chúng tôi về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Tại VCBF, chúng tôi luôn cam kết đem lại sự tăng trưởng tài sản cho các nhà đầu tư bằng việc đầu tư vào những công ty có lợi thế từ xu hướng tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam”.

Tính đến 31/12/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

PV.

Có thể bạn quan tâm