VIB nhận 2 giải thưởng của GBAF

Thanh Sơn

(Taichinh) - (Tài chính) Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được tổ chức Global Banking & Finance Review (GBAF) trao hai giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2015” và “Thương vụ tốt nhất Việt Nam năm 2015”.

Cùng chuyên mục