Vietcombank - Một giá trị, một thương hiệu lớn

Lê Hưng

(Taichinh) -

Hơn 50 năm phát triển và trưởng thành, lịch sử Vietcombank gắn bó mật thiết với công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam. Lịch sử ấy thấm đẫm công sức và cả sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ Vietcombank, chất chứa khát vọng, niềm tin và tình yêu của hàng vạn con người. Không thể kể hết những sự kiện, không thể điểm hết những khuôn mặt đã làm nên lịch sử nhưng tất cả đã cùng xây dựng nên một giá trị, một thương hiệu lớn mang tên Vietcombank.

Vietcombank - Một giá trị, một thương hiệu lớn

Quá trình hình thành và các tổ chức tiền thân

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, việc thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại… với các nước được đặt ra. Vì vậy, Sở quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 443/TTg ngày 20/01/1955 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tham mưu cho chính phủ về công tác quản lý ngoại tệ, vàng bạc, thực hiện thanh toán mậu dịch, phi mậu dịch giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Tiếp đó, ngày 26/10/1961 Chính phủ ra Nghị định số 171/CP đổi tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó có Cục Ngoại hối, thay cho Sở Quản lý ngoại hối trước đây. Đây là bước phát triển, tạo tiền đề thành lập ngân hàng chuyên doanh và nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại sau này.

Để phù hợp với tập quán quốc tế về hoạt động ngân hàng đối ngoại, ngày 30/10/1962 Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 115/CP thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với nhiệm vụ kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, cho vay ngoại thương; Tham gia quản lý ngoại hối, góp phần bảo vệ tiền tệ và tài sản nhà nước, tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và giao lưu văn hóa với nước ngoài. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 1/4/1963 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, và cũng kể từ đó thương hiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức ra đời.

Nhiệm vụ cao cả với tổ quốc và những mốc son chói lọi

Thời kỳ đầu từ 1963 - 1977, Vietcombank với vai trò độc quyền về hoạt động ngân hàng đối ngoại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ, ngành Ngân hàng giao phó, vừa đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế của hậu phương miền Bắc, vừa làm trọn nhiệm vụ cung ứng ngoại tệ cho chiến trường miền Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước mà tiêu biểu là hoạt động của B29.

Cùng với các giải pháp hết sức táo bạo của chiến tranh nhân dân do Đảng ta mà trực tiếp là Ban Kinh tế Trung ương Cục miền Nam tổ chức và chỉ đạo, giải pháp thanh toán đặc biệt do B29 thực hiện đã có ý nghĩa lớn giúp cho việc cung cấp cho chiến trường miền Nam một số vật tư kỹ thuật, kể cả vũ khí, đạn dược ngay tại chỗ. Kết quả trong các năm

cuối của cuộc chiến tranh, B29 đã thực hiện việc thanh toán đặc biệt an toàn cho hàng trăm chuyến hàng trị giá hàng trăm triệu USD. Đây là một chiến công thầm lặng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà Cục Ngoại hối, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có vinh dự được tham gia.

Ngoài ra trong quá trình tiếp nhận vốn ngoại tệ từ nước ngoài về đến khi đưa ngoại tệ chi viện vào miền Nam, B29 đã vận dụng linh hoạt các nghiệp vụ, chuyển đổi ngoại tệ này sang ngoại tệ khác, tranh thủ điều chuyển vốn từ ngân hàng không trả lãi sang ngân hàng trả lãi, ngân hàng trả lãi thấp sang ngân hàng trả lãi cao đã thu được khoản lãi gần 21 triệu USD, tăng thêm nguồn viện trợ cho chiến trường.

Sau ngày miền Nam giải phóng, bằng nhiều biện pháp tích cực, có hiệu quả, Ngân hàng Ngoại thương đã nhanh chóng tiếp quản hệ thống ngân hàng của chế độ cũ, thu về cho quốc gia một khối lượng tài sản, vốn lớn đang nằm ở nước ngoài. Đồng thời, đấu tranh với các ngân hàng nước ngoài trong việc chuyển các tài khoản đứng tên ngân hàng quốc gia ngụy quyền Sài Gòn vào tài khoản đứng tên NHNN Việt Nam ở nước ngoài để sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, đã thu về hàng trăm triệu USD, góp phần vào công cuộc khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Khẳng định vị thế ngân hàng chủ đạo trong giai đoạn đổi mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, từ những năm 90, cùng với việc ra đời các Pháp lệnh về ngân hàng, sau này là 2 bộ luật ngân hàng, Vietcombank đã đi tiên phong trong việc xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu nhằm đổi mới toàn diện tổ chức, hoạt động Vietcombank.

Danh mục đầu tư của Vietcombank được chuyển đổi theo hướng tập trung và phục vụ cho các dự án lớn và trọng điểm, hỗ trợ tích cực cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh góp phần không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế đất nước thời bấy giờ. Quán triệt tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là “chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”, Vietcombank đã từng bước thoát khỏi tư duy bao cấp, vượt qua những rào cản cơ chế để tiếp cận, hội nhập với thị trường tài chính - tiền tệ thế giới; đi đầu trong việc thực hiện vai trò hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước, gương mẫu trong thực thi chính sách của NHNN, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, điều

hành tỷ giá và tăng cường dự trữ ngoại tệ quốc gia. Vào đầu những năm 90, Vietcombank đã chính thức tham gia vào thị trường tiền tệ thế giới, gia nhập tổ chức SWIFT; là thành viên của Hiệp hội ngân hàng châu Á, tổ chức thẻ quốc tế và là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành các loại thẻ tín dụng quốc tế như Master Card, Visa.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã tăng cường đầu tư, hiện đại hoá, nâng cao trình độ công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác bằng việc thành lập các công ty liên doanh, các công ty trực thuộc.

Với lợi thế về nguồn vốn, đặc biệt là vốn ngoại tệ, Vietcombank đã tham gia tài trợ vốn cho hàng loạt các dự án thuộc các lĩnh vực then chốt phục vụ các dự án trọng điểm phát triển của quốc gia như điện lực, dầu khí, hàng không, viễn thông.

Không chỉ đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động của mình, trong những thời điểm khó khăn của ngành ngân hàng Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, Vietcombank còn tham gia vào việc chấn chỉnh, củng cố, kiểm soát và xử lý một số NHTM cổ phần. Với sự hỗ trợ hiệu quả của Vietcombank về nguồn vốn, nhân lực cũng như các giao dịch nghiệp vụ, các ngân hàng này đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất của thị trường để từng bước ổn định và vươn lên.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng được biết đến là doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng với nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa lớn, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách…được cộng đồng xã hội đánh giá cao, thương hiệu Vietcombank nhờ đó càng trở nên gần gũi với các doanh nghiệp, dân cư và cộng đồng xã hội.

Những đóng góp của Vietcombank đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận bằngnhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, được cộng đồng tài chính thế giới tôn vinh với danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” liên tục trong nhiều năm qua.

Bước chuyển mình lịch sử và định hướng tương lai

Vietcombank đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị đi tiên phong trong ngành ngân hàng về thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Ngày 26/12/2007 đã trở thành một dấu mốc quan trọng của hệ thống Vietcombank khi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đạt kết quả thành công hơn mức kỳ vọng, cổ phiếu VCB đã nhanh chóng trở thành cổ phiếu hàng đầu trong các cổ phiếu ngân hàng kể từ đó đến nay.

Tiếp đó, vào tháng 9/2011, Vietcombank còn tạo một bước ngoặt quan trọng thông qua việc ký kết Hợp đồng cổ đông chiến lược với Mizuho Corporate Bank thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho - Tập đoàn tài chính lớn thứ ba tại Nhật Bản và thứ 20 trên thế giới.

Việc bán cổ phần chiến lược của Vietcombank đã trở thành thương vụ M&A lớn nhất khu vực trong năm, là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng và tương lai phát triển của thị trường tài chính Việt Nam nói chung, của Vietcombank nói riêng.

Ngày 1/4/2013, Vietcombank đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1963-2013) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhân sự kiện đặc biệt này, Vietcombank cũng đã chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới với thông điệp “Chung niềm tin vững tương lai”, khẳng định sự đổi mới toàn diện của Vietcombank cả về hình ảnh và chất lượng hoạt động để tiếp tục phát triển bền vững, giữ vững vị thế là ngân hàng hàng đầu trong nước và từng bước vươn xa trên trường quốc tế, khẳng định cam kết của Vietcombank luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên con đường hướng tới tương lai.

Giai đoạn 2013 - 2015 ghi nhận dấu ấn chuyển mình, bứt phá ngoạn mục của Vietcombank khi ngân hàng đã có sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô và hiệu quả kinh doanh. Cùng với đó, đã vừa tập trung triển khaihiệu quả Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN vừa triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều dự án nâng cao năng lực quản trị, hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2020 là xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Giai đoạn 2013 - 2015 ghi nhận dấu ấn chuyển mình, bứt phá ngoạn mục của Vietcombank khi ngân hàng đã có sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô và hiệu quả kinh doanh


Đưa thương hiệu, văn hóa Vietcombank tiếp tục vươn xa

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Vietcombank luôn xác định rõ và hướng tới việc xây dựng một ngân hàng hoạt động chuẩn mực, tuân thủ các quy định của pháp luật và bắt nhịp với các thông lệ quốc tế, đảm bảo hoạt động an toàn và bền vững. Uy tín, chất

lượng và hiệu quả hoạt động của Vietcombank không chỉ được bạn bè và khách hàng trong nước đánh giá cao mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vietcombank trong mắt khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư là một ngân hàng hiện đại, tin cậy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng một cách tổng thể các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, là ngân hàng luôn minh bạch thông tin, hoạt động an toàn, hiệu quả và được quản trị theo các thông lệ quốc tế.

Nói đến Vietcombank cũng là nói đến một ngân hàng có hạ tầng công nghệ tiên tiến hiện đại, có đội ngũ cán bộ lành nghề, tận tâm, gần gũi và luôn sẵn sàng sẻ chia.

Hơn 50 năm dựng xây, phát triển và cống hiến không chỉ tạo nên một thương hiệu lớn mang tên Vietcombank mà còn tạo dựng nên một văn hoá Vietcombank, một cốt cách Vietcombank rất đáng tự hào với những đặc trưng riêng có: Tin cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng đổi mới, Bền vững và Nhân văn. Thương hiệu và Văn hóa chính là những nhân tố đã tạo nên sức mạnh, giúp Vietcombank vượt qua những bước thăng trầm cùng lịch sử, luôn vươn đến những đỉnh cao mới, với những thành công tiếp nối thành công.


Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục