VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Vietcombank lần thứ 11 năm 2018

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018. Đại hội có sự tham gia của hàng trăm cổ đông, cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Vietcombank...

Vietcombank ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn doanh nghiệp Singapore

Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng xây trường học tại Hậu Giang

Ưu đãi hấp dẫn chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express®

Vietcombank Huế trao tặng nhà tình thương

Quán triệt phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm được đề ra cho năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặt ra.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2017, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản: Tổng tài sản tăng 31,4%; dư nợ tín dụng tăng 17,2%; Huy động vốn tăng 21,0% tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,1%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 11.341 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến rõ nét về chất; theo sát với định hướng phát triển của Vietcombank từ bán buôn sang bán lẻ và định hướng thu hút nguồn vốn huy động chi phí thấp,

Đối với năm 2018, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, trong năm 2018, Vietcombank tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản đạt 14%, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 15%, tăng trưởng huy động vốn đạt 15%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 13.300 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%…

Các định hướng lớn cho giai đoạn 2018 - 2023 cũng đã được HĐQT đề xuất với trọng tâm là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2020 làm nền tảng vững chắc cho những đột phá trong giai đoạn tiếp theo; Phát huy mọi lợi thế, tranh thủ mọi cơ hội, linh hoạt, nhạy bén và quyết liệt trên mọi phương diện nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các mặt hoạt động của ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: Năm 2018, Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II;

Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu…

Vietcombank cũng sẽ thành lập 6 chi nhánh mới gồm 05 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh ở Lào trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc…

Đại hội đã bầu 08 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, sắp xếp theo thứ tự alphabet như sau: ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty FPT;  ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nguyễn Mạnh Hùng -  Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018. ông Hồng Quang - Trưởng Ban tổ chức cán bộ Vietcombank; ông Eiji Sasaki, - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018; ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 với số phiếu nhất trí cao.

Các Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã bầu 04 thành viên vào Ban Kiểm soát gồm:  bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018;  bà  Đỗ Thị Mai Hương - Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018;  bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018 và bà Vũ Thị Bích Vân - Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018  với số phiếu nhất trí cao trên 97% tổng số phiếu bầu.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện các cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như:  Kế hoạch phát triển mạng lưới, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới…

Thông qua phần trả lời, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã cung cấp đầy đủ các thông tin về những hoạt động Vietcombank đã triển khai cũng như những kế hoạch của Vietcombank trong thời gian tới và chia sẻ kỳ vọng vào những kết quả khả quan trong năm 2018.

Ngay sau Đại hội, HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT. Ông Nghiêm Xuân Thành đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tuyệt đối. Ban Kiểm soát Vietcombank  nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đã họp phiên đầu tiên và đã bầu bà Trương Lệ Hiền giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHCĐ Vietcombank lần thứ 11 năm 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

PV.

Có thể bạn quan tâm